Bouwen voor de NEXT GENERATION

In de publicatie Bouwen voor de Next Generation laat Marlies Rohmer zien hoe haar architectenbureau de afgelopen tien jaar is omgegaan met bouwen voor jongeren op basis van onderzoek naar de hedendaagse jongerencultuur en haar maatschappelijke context.

Bouwen voor de Next Generation presenteert in tekst en beeld een brede, op de praktijk toegesneden analyse van recente verschijnselen als de ervaringseconomie, culturele diversiteit, veranderde gezinsverhoudingen, nieuwe onderwijsvormen, het ontstaan van witte en zwarte scholen, het probleem van een te dik wordende jeugd, en het belang – voor jong en oud – van de publieke ruimte. Deze sociaal-maatschappelijke onderwerpen worden verbonden met ontwerpopgaven, van stedelijke omgeving tot school, waarbij ook projecten en modellen van Marlies Rohmer worden behandeld.

Het boek wordt ingeleid door een essay dat de problematiek vanuit een sociologisch-politiek standpunt samenvat en sluit af met een pleidooi van Marlies Rohmer voor een samenhangend ruimtelijk jeugdbeleid. Marlies Rohmer geeft vanuit haar praktijk een eigen visie op de veranderende bouwopgave voor onder meer scholen en de directe woonomgeving. Nationaal en internationaal is er veel belangstelling voor haar ontwerpen.

Marlies Rohmer, met essays van Hans Ibelings, IJsbrand van Veelen en Gijs van Oenen. Redactie: Anneloes van der Leun en Hans Ibelings.

Vormgeving: Studio Anthon Beeke / Geïllustreerd (zw/w en kleur) / Paperback, ing. / 240 pagina’s / Formaat: 21 x 25 cm / April 2007

Nederlandse editie / ISBN 90-5662-545-4 / 978-90-5662-545-0 / € 29,50 / NAI-Publishers

080226englishcover_thumbBouwen voor de Next Generation is nu ook verkrijgbaar in Engelstalige printversie.
Contact: pr@rohmer.nl

Bouwen voor de Next Generation-english

070920 recencies_leeg.indd


Boekrecensies

Bouwen voor de NEXT GENERATION 

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists